Børnehaven Åhaven
Velkommen til Åhaven - det grønne børnehus i Ørbæk


I Åhaven leves DET GODE BØRNELIV med masser af tid til nærvær, leg og fordybelse.

Bardommen er ikke kun en vandring mod voksenlivet. Den har en værdi helt i sig selv.

I barndommens land er der forundring og farver. Der er regnbuer, rustne skattekister, de mest fantastiske klatretræer, de allersejeste mudderpøler og allerhemmeligste huler.

Vi ser legen som den største læringsdynamo i børns liv overhovedet. Førskolebarnets tilgang til verden!

Vores primære fokus er udeliv og natur, men også musik og teater fylder meget i Åhavens hverdag.

PersonaletIntet menneske er en gentagelse af andre eller skal nogensinde selv gentages.

Hvert menneskebarn ligner de kometer, der kun én gang i al evighed rører jordens bane 
og en stakket tid drager deres lysende vej
 hen over den.

                                   (Martin A. Nexø)